Вчитель НУШ

Вчитель Нової української школи…
 Яким він має бути? Маючи 26-річний стаж роботи, все частіше задаю собі це питання. Адже завжди треба йти в ногу з часом. Постійно в освіті відбуваються реформи, впроваджуються нові технології…Але, на мою думку, вчитель НУШ має бути гнучким у змінах, легко адаптуватися і вміти навчатися впродовж усього життя, бо цього треба навчити наших здобувачів освіти (за новою термінологією). І звичайно, як і сто років тому – любити дітей!

Центр Інноваційної освіти «Про.Світ» має на меті створити середовище для зростання вчителя нового покоління. Що вкладається  у це поняття?
Отже, вчитель нового покоління – це:
Людина, яка є психологічно та емоційно компетентною. Тобто вчитель розуміє та приймає відмінності учнів та їхніх потреб, життєрадісний та цілісний, вміє створити позитив у навчанні, толерантний, справедливий, розуміє свій внутрішній світ та приймає помилки (свої та інших).
Лідер і менеджер. Це людина, яка бере відповідальність за успіх свого учня, добре працює у команді з іншими вчителями, є порадником, другом та помічником для дітей, постійно вчиться та різнобічно розвивається, носій високих етичних стандартів (тобто навчає прикладом).
Звільнений від стереотипів та успішний. Тобто вчитель вміє створити середовище для ефективного навчання та розкриття таланту дитини, знаходить цікавий матеріал для уроків, досліджує, любить свою роботу, успішно реалізовує себе через роботу, творчий, проактивний, звільнений від стереотипів, гнучкий (швидко реагує на зміни у зовнішньому середовищі).
Володіє презентаційними навичками. Ефективний комунікатор та фасилітатор. Вчитель є мовознавчо компетентним, тобто чітко та зрозуміло висловлюється, використовує різні методи та практики викладання матеріалу, використовує ІКТ у навчальному процесі, підтримує принцип спільної відповідальності – учитель+батьки.
Формує знання та навички потрібні у сучасному світі. Навчає учнів лідерству та командній роботі, розвиває в учнях критичне мислення і навички вирішення проблем, дає право вибору та вчить брати відповідальність за свій вибір, а також своїм прикладом демонструє навики для успіху в XIX столітті.


Немає коментарів:

Дописати коментар